header-web-2880x1620-martin-pã-tzold

Poland, Racibórz, Henkel Consumer Brands

Operator Procesu Produkcji na Wydziale Sulfonacji (m/k)

W Henklu, możesz zmieniać zasady gry i rozwijać swoją karierę. Uwolnij ducha przedsiębiorczości, realizując swoje pomysły w globalnym zespole. Nasze wiodące marki i technologie wraz z naszymi odnoszącymi sukcesy biznesami, zapewnią niezliczone możliwości rozwoju Twoich umiejętności i odkrywania nowych ścieżek. Twoja kariera w Henklu przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości jednocześnie rozwijając się w naszej żywej, zróżnicowanej kulturze zaufania i przynależności. Jeśli chcesz rzucić wyzwanie statusowi quo, dołącz do naszego zespołu pionierów i naznacz z nami swój ślad w przyszłości.

Do you dare to make an impact?

TWOJA ROLA

 • Nadzór nad procesem technologicznym produkcji kwasu alkilobenzenosulfonowego
 • Obsługa systemu SCADA
 • Obsługa i nadzór nad urządzeniami biorącymi udział w procesie technologicznym (pompy, zawory, przepustnice, filtry, reaktor, itd.)
 • Prace konserwacyjne oraz wymiana części eksploatacyjnych urządzeń procesowych
 • Rozładunki i załadunki surowców i produktów
 • Utrzymywanie przydzielonego rejonu instalacji wraz z urządzeniami w czystości i w dobrym stanie technicznym (5S, Autonomus Maintenance).
04-martin-â-v2

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze procesów technologicznych
 • Mile widziane uprawnienia TDT dotyczące załadunku i rozładunku surowców niebezpiecznych
 • Solidność, rzetelność i pracowitość

Henkel jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są w oparciu o doświadczenie zawodowe, kompetencje i umiejętności Kandydata, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

JOB ID: 23045121
Contract & Job type: Full Time, Regular
Contact information for application-related questions: hrpoland@henkel.com
Please do not use this email address for sending your application or CV. To apply, please click on the "Apply Now" button below. Applications sent via e-mail will not be accepted.
Poland_Brandbar_1460x142
Performance bonus / Incentives
Performance bonus / Incentives Healthcare Coverage / Medical insurance
Healthcare Coverage / Medical insurance Life Insurance
Life Insurance Discounted accesss to Henkel products
Discounted accesss to Henkel products Smart work/ Flexible working arrangement
Smart work/ Flexible working arrangement International career opportunities
International career opportunities Multisport subvention
Note: Perks might vary depending on the job grade.